top of page

Vores bedste håb og ambition 

Håbet om mere løsningsfokuseret ledelse

 

Jeg nærer personligt et stort håb om, at den løsningsfokuserede tilgang vil blive kendt og anvendt af endnu flere i ledelse. Det gør jeg, fordi jeg gang på gang har set, hvordan det i anvendelse lykkes at få organisationens ressourcer optimalt i spil.
 

Den løsningsfokuserede tilgang sikrer respekten for de enkelte ansatte, samtidig med at processerne i den samlede organisation er transparente, virker effektivt og konstruktivt og er konkret resultatgivne på flere planer.

Den løsningsfokuserede tilgang tilfører ledelse et på samme tid nænsom og stærkt fokuseret tilgang, der både sikrer inddragelse af alle berørte samt resultater, der virker, fordi de er skabt i fællesskab.
 

Tilgangen er simpel og derfor et godt input til en kompleks hverdag med ledelse. 
At LØFT er simpelt betyder dog ikke, at det er let, og derfor er der også mange, der går i stå efter introduktionen.

 

Jeg håber på at kunne bidrage med brugbare måder at integrere mindsettet og bruge teknikkerne på i daglig ledelse, så ledelse fremover kan blive langt mere bæredygtigt.
 

Det mit håb med uddannelsen at skabe et netværk og et fællesskab for ledere, så I kan sparre og lære af hinanden. Det er der brug for til gavn for udvikling og trivsel på alle planer i organisationerne. 

Håbet om mere fokus på opgaven


Efter mere end 30 år i den offentlige forvaltning drømmer jeg om, at ledelse  i højere grad tager form som værtskab for dygtige medarbejderes virketrang og skaber rammer for, at opgaven kommer i centrum, at opgaveløsningen sættes fri og at samarbejdet tager form som en fælles rejse, funderet i nysgerrighed, hvor der er plads til alle perspektiver.

Som leder har man formelt fået tildelt både initiativpligt og magt, men som bekendt risikerer man let, at magten korrumperer. I stedet må man som leder søge at lykkes gennem et nysgerrigt og ydmygt samarbejde med alle dem, der skal medvirke til at lykkes med opgaven, så det er tydeligt for borgere, kunder og samarbejdspartnere, at vi er der for deres skyld.

Som leder skal man kunne stille sig i den ikke-vidende position, være nysgerrig og håbefuld på opgavens vegne og værne opgaveløsningen mod rigid styring  og manglende mod. 

 

Derfor bliver lederens virkelige rolle at have et fast blik på opgaven, en stor kærlighed til medarbejderne og deres viden, initiativer og virkelyst og dertil en sikker fornemmelse for etik kombineret med en stærk forpligtigelse på altid at stræbe efter at gøre en forskel – der gør en forskel.


 

Vores Håb

Med uddannelsen i SKABENDE LEDELSE er det vores vision at skabe nye rammer og vilkår for ledelse.

Vi håber, at uddannelsen kan inspirere til at droppe den traditionelle forståelse af ledelse og i stedet vælge en nysgerrig tilgang, hvor ambitionerne er på opgavens vegne, og hvor fokus er på at sætte medarbejderne fri. Det kræver både mod, umage og tålmodighed for alvor at ville gøre en forskel som leder.

 

Den løsningsfokuserede tilgang tilbyder en lang række greb og forståelser, der baner vej for både mere virksom og samtidig mere ydmyg ledelse, og det er vores håb, at uddannelsen i SKABENDE LEDELSE vil bidrage til en ny forståelse af ledelse, der kan medvirke til at skabe helt nye rammer omkring samarbejdet om de opgaver, man som organisation er sat i verden for at løse

Vi håber at se dig på uddannelsen!
 

Sara og Anette

Vores ambition

Med SKABENDE LEDELSE er det vores ønske at ændre opfattelsen af ledelse.

Det vil vi, fordi vi ser et stort behov for nye perspektiver på ledelse: for at opgaven kommer i fokus, at nysgerrigheden bliver fremtrædende og ledelse ikke bare er noget, der er, men i stedet noget vi hele tiden skaber sammen i samarbejdet omkring opgaven

IMG_0122
Skærmbillede 2022-11-27 013030
bottom of page