top of page
skabende-uden-tekst.jpg

SKABENDE

LEDELSE

God ledelse skaber vi sammen

Solution Partners og Creating Solutions er gået sammen om at udvikle en ny lederuddannelse

Vi kalder uddannelsen SKABENDE LEDELSE - både fordi vi oplever behov for en nytænkning af lederrollen, og fordi vi er interesserede i at bidrage til at gøre en forskel.


Ledelse er ikke noget, vi som ledere udøver - det er noget, vi skaber sammen med medarbejdere og andre aktører i det konkrete samarbejde omkring opgaverne.

Vi har derfor udviklet uddannelsen i SKABENDE LEDELSE med fokus på nye og mere samskabende rammer for ledelse. Uddannelsen har afsæt i den løsningsfokuserede tilgang og giver dig helt nye greb og metoder til at løfte din ledelse til en ny dimension, der rummer gejst, ambition og succes i samarbejdet omkring opgaveløsningen.

 

Uddannelsen består af 10 undervisningsdage, der løber fra august 2023 til og med juni 2024. Du vil møde andre ledere, der har samme lyst til at skabe nye rammer for deres ledelse, så den i højere grad matcher den mangefacetterede kontekst, som den udøves i.

Noget af det, vi erfaringsmæssigt oplever, at ledere opdager, når de begynder at arbejde med LØFT er:
 

  • At de oplever at føle sig kompetente på en ny måde. 

  • At de oplever LØFT som en stor forandring i arbejdet med at få medarbejdere til at vokse og arbejde med stor selvstændighed i arbejdet.

  • At tonen og samarbejdet i sig selv får et "løft" og bidrager til mere gejst og glæde i arbejdet.

  • at de pludselig ikke står alene med både overvejelser og beslutninger, men at LØFT naturligt skaber en ramme omkring fællesskabet, som fordrer samarbejde og gør alle mere modige og engagerede.

  • At de oplever langt bedre og mere inspirerende og givende samarbejdsrelationer - både internt og i forhold til borgere, kunder og samarbejdspartnere.

Og det er jo blot et lille udpluk, men det fortæller os, at der er så mange muligheder for at udvikle og udvide sin ledelse med afsæt i LØFT. Det afgørende er, at beslutte sig for at ville noget med sin ledelse og uddannelsens form og samtidige skabelse af netværker understøtter ikke blot den læringsmæssige del, men langt vigtigere muligheden for at øve sig i trygge rammer.
Det er afgørende for det mod, der også skal til, når man vælger at sætte nye mål og  insistere på at være en endnu mere tydelig, inddragende og skabende leder.

 

Vi ønsker at vise, at der er andre måder at tænke og handle omkring de forskellige discipliner og opgaver.

Her på hjemmesiden kan du finde flere oplysninger om LØFT samt om lederuddannelsens form og indhold. Ligeledes kan du finde information om vores baggrund og tilgang samt vores håb om, at vi med uddannelsen i SKABENDE LEDELSE, kan bidrage til udvikling af vores fælles samtaler om ledelse og dermed en markant styrkelse af ledelse i praksis.

GOD FORNØJELSE!

God ledelses skaber vi sammen
bottom of page